b'PRESSED STEEL ELEMENTSLight Gauge Light Gauge Light GaugeStamped Steel Stamped Steel Stamped SteelMtl 5/64 Mtl 5/64315/32dia. 39/16dia. Mtl 0.0197 Mtl 0.0197Mtl 0.0197H 31/8H 31/2Wt. 13/4 Wx311/32 H 215/16Wx23/4H 33/4 Wx41/8 HITEM# ITEM# ITEM# ITEM# ITEM#SF1383 SF1384 SF13810 SF13811 SF13812Light Gauge Light Gauge Light GaugeStamped Steel Stamped Steel Stamped SteelCATALOGStem 1/8Mtl 0.0197 Thickness 5/64 11/4W21/16 Wx29/16 H 11/4 Wx13/4 H 31/8 HITEM# ITEM# ITEM# Mtl 0.0197 ITEM#SF7022 SF60411 SF60412 71/2 W x 75/8 H SF13813Light Gauge Light Gauge Light GaugeStamped Steel Stamped Steel Stamped SteelMtl 0.0118 Mtl 0.019715/16dia.x1/2H 15/32 Wx29/16 HITEM# ITEM#SF1407 SF1391Light Gauge Light GaugeStamped Steel Stamped SteelMtl 0.0197 7-7/8139/64 Wx39/16 H HEIGHTITEM# Mtl 0.0197Mtl 0.0118 Mtl 0.0118 SF1392 31/8W x77/8H1 3/16 Wx3 11/32 H 13/16 Wx3 11/32 HITEM# ITEM# ITEM#SF13816 SF1387 SF7023www.sss-steel.com 105'